ADAPTACJE i PRZEBUDOWY

Jeśli planują Państwo adaptację, przebudowę lub rozbudowę budynku nasz Biuro zajmie się przygotowaniem projektu takiego zamierzenia oraz przygotuje wszelką potrzebną dokumentację. Przygotowujemy adaptację projektów typowych wraz z projektem zagospodarowania terenu wykonywanym na mapie do celów projektowych i wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. Wprowadzamy wszelkie zmiany inwestorskie na projekty typowe oraz wykonujemy niezbędne rysunki zamienne w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym. W imieniu Inwestora występujemy z wnioskiem o pozwolenie na budowę, a wcześniej o komplet niezbędnych do tego opinii, uzgodnień i pozwoleń.

Projekty domów